Kroužky 2022/2023

Počet nalezených kroužků: 60

Atletika A

ČT 16:00-17:00

Věk 7-15

1 100 Kč / rok

Kaplice

Poslední místo!

Probouzíme v dětech lásku k lehké atletice a pohybu, učíme získávat sebevědomí ze sportovní postavy a utužujeme zdraví!

Atletika B

ČT 17:00-18:00

Věk 7-15

1 100 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Probouzíme v dětech lásku k lehké atletice a pohybu, učíme získávat sebevědomí ze sportovní postavy a utužujeme zdraví!

Box

NE 14:00-15:00

Věk 18-99

1 300 Kč / rok

Kaplice

Volno

Kroužek bude zaměřen na zvýšení fyzické výkonnosti, nácvik základů boxerské techniky i taktiky a na rozvíjení obratnosti a postřehu. Je nutné mít vlastní vybavení (rukavice, bandáže, chrániče)

Contemporary dance- součaný tanec

ST 15:00-16:00

Věk 10-15

1 100 Kč / rok

Kaplice

Poslední 4 místa

V lekcích se zaměřujeme na tanečně-pohybovou improvizaci rozvíjející kreativitu tanečníka, dále se zaměřujeme na techniku současného tance. Okrajově se dotýkáme pohybového divadla, techniky moderního tance a scénického tance - vždy převládá to, k čemu má vyučující lektor blíže. Velice důležité je propojení EXPRESE (kreativita, vlastní projev, emoce) a FUNKCE (technika tance). Jedna podporuje ve vývoji druhou. Jen se zapojením obou složek se naše tělo v tanci rozvíjí komplexně.

Dětská taneční a pohybová průprava

ST 13:00-14:00

Věk 6-7

1 100 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Dětská taneční průprava rozvíjí dětskou fantazii a kreativitu, smysl pro rytmus, prostor, komunikaci a sociální cítění ve skupině. Zároveň připravují tělo na další, nejen taneční přirozený rozvoj. v ceně je zahrnuto lektor, hala a cvičební pomůcky.

Divadelní ateliér Kaplice

ST 15:30-16:30

Věk 11-15

900 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Vaše děti si vyzkouší různé divadelní techniky, pohyb na jevišti, práci s gestem a mimikou, pantomimu, improvizaci, herecké etudy atd. Budeme se věnovat hlasové průpravě - jevištní řeči, dechovým cvičením, jazykolamům. Kulisy a rekvizity si sami vyrobíme.

Dopolední keramická dílna dosp.

PO 08:30-09:30

Věk 15-99

3 500 Kč / rok

Kaplice

Poslední 3 místa

Dopolední keramická dílna, kde můžete samostatně tvořit na libovolné téma a využít možnosti naučit se pracovat s keramickou hlínou, glazurami, engobami, sádrovými formami apod. V hodinách kroužku bude ponechán prostor převážně pro realizaci vlastních nápadů, vhodná témata budou pouze nabízena.

Florbal dívky

PÁ 15:00-16:00

Věk 6-15

1 200 Kč / rok

Kaplice

Volno

Sport založený na rychlosti, reakcích, orientaci a dovednosti rychle se přizpůsobovat okolnímu dění. V tomto ZÚ návaznost do FBC florbal Kaplice

Florbal mladší žáci

ST 16:00-17:00

Věk 11-15

1 450 Kč / rok

Kaplice

Poslední 3 místa

Sport založený na rychlosti, reakcích, orientaci a dovednosti rychle se přizpůsobovat okolnímu dění. V tomto ZÚ návaznost do FBC florbal Kaplice

Florbal přípravka A

ST 16:00-17:00

Věk 6-15

1 450 Kč / rok

Kaplice

Poslední 4 místa

Přijímáme chlapce i děvčata, kteří mají o tento sport vážný zájem. Naučí se techniku hry, zvýší si fyzickou kondici, naučí se strečink. Základy a zdokonalování florbalové techniky, hra, zápasy.

Florbal přípravka B

ST 17:00-18:00

Věk 6-15

1 450 Kč / rok

Kaplice

Poslední 2 místa

Přijímáme chlapce i děvčata, kteří mají o tento sport vážný zájem. Naučí se techniku hry, zvýší si fyzickou kondici, naučí se strečink. Základy a zdokonalování florbalové techniky, hra, zápasy.

Gymnastika přípravka

PO 14:00-15:00

Věk 6-11

1 100 Kč / rok

Kaplice

Poslední místo!

Gymnastika je soubor tělesných cvičení, jehož cílem je všestranný rozvoj lidského těla a udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti. V užším slova smyslu se termín gymnastika používá pro označení sportovních disciplín, jejichž společným znakem je důraz na čistotu provedení silově či koordinačně náročných tělesných prvků.

Gymnastika přípravka II.

PO 15:00-16:00

Věk 7-12

1 100 Kč / rok

Kaplice

Přijímáme náhradníky

Gymnastika je soubor tělesných cvičení, jehož cílem je všestranný rozvoj lidského těla a udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti. V užším slova smyslu se termín gymnastika používá pro označení sportovních disciplín, jejichž společným znakem je důraz na čistotu provedení silově či koordinačně náročných tělesných prvků.

Házená

PO 16:00-17:00

Věk 7-15

1 000 Kč / rok

Kaplice

Poslední 2 místa

Cheerleaders Dark Foxes

ÚT 14:15-15:15

Věk 8-14

1 100 Kč / rok

Kaplice

Poslední místo!

Kroužek roztleskávaček, děti naučí tancování s pompony propojené i s gymnastickými prvky. Postupně se naučíme sestavu, se kterou pak na konci uděláme vystoupení. Naším cílem je všestranný rozvoj dětí a radost z pohybu.

Jóga pro dospělé pokročilé

ČT 18:00-19:00

Věk 18-99

Kaplice

Volno

Jógovými pozicemi se naučíte správnému dýchání, zdravému držení těla, rozvoji jemné motoriky, celkovému uvolnění těla i mysli. Pravidelným cvičením předejdete bolesti zad, kloubů, svalovému ztuhnutí. Kroužek je určen pro dospělé účastníky.

Jóga pro dospělé začátečníci

ÚT 18:00-19:00

Věk 18-99

Kaplice

Poslední 4 místa

Lekce se bude platit přímo na místě lektorkám.

Judo pokročilí

PO 18:00-19:00

Věk 6-15

1 600 Kč / rok

Kaplice

Volno

Kroužek Judo podporuje všeobecný fyzický rozvoj, kde se harmonicky doplňuje složka fyzická a výchovná. Judo je olympijský sport od roku 1964 s tradicí sahající do konce 19. století. Patří mezi nejrozšířenější bojové sporty na světě. Děti se učí vzájemnému respektu, sebeovládání, bojovnosti, trpělivosti, úctě k soupeři, umění přijmout prohru a umění vítězit. Kroužek určen pro mládež, které ovládají Judo již nejméně jeden rok a více.

Judo začátečníci

ÚT 18:00-19:00

Věk 6-10

800 Kč / rok

Kaplice

Poslední 4 místa

V ZÚ se trénují veškeré náležitosti juda. Umění chvatů, cviků, umění padat, ale i orientace v japonských názvech a učení se tradici. ZÚ (jako většina ostatních sportovních) rovněž učí správnému držení těla, dýchání, koordinaci pohybů a podobně.

Kalanetika

ČT 16:30-17:30

Věk 18-99

2 500 Kč / rok

Kaplice

Volno

Kalanetika je vhodná pro všechny věkové kategorie a výsledky můžete očekávat už po půlhodině denně. Cílem kalanetiky je zaměřit se na práci svalů a uvědomit si jejich správné zapojení. Tím, že jsou cviky pomalejší, jsou i snadno kontrolovatelné. Ačkoli může působit cvičení nenáročně, věřte, že druhý den budete vědět o každém svalu na těle.

Keramika Benešov n. Černou

PÁ 17:00-18:00

Věk 15-99

2 200 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Tvoření z hlíny dle vlastních návrhů, základy točení na kruhu, následné barvení výrobků.

Keramika mírně pokročilí Dolní Dvořiště

PO 14:00-15:00

Věk 6-15

1 300 Kč / rok

Kaplice

Poslední 3 místa

Práce s hlínou pro mírně pokročilé, tvorba výrobků k různým příležitostem. ZŠ Dolní Dvořiště

Keramika pokročilí

PO 15:30-16:30

Věk 10-18

1 750 Kč / rok

Kaplice

Volno

Navazující blok Keramika pro začátečníky, prohlubování získaných zkušeností, rozvoj dovednosti při vlastní tvorbě z hlíny, indiv. točení na kruhu.

Keramika s Bohdanou

ST 12:45-13:45

Věk 6-15

1 750 Kč / rok

Kaplice

Poslední 4 místa

Práce s hlínou pro začátečníky, uvedení do světa keramiky, tvorba jednoduchých výrobků k různým příležitostem.

Keramika začátečníci

PO 13:30-14:30

Věk 6-9

1 750 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Základní techniky práce s hlínou a zdobení keramiky.

Keramika začátečníci Dolní Dvořiště

PO 12:45-13:45

Věk 6-15

1 300 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Práce s hlínou pro začátečníky, uvedení do světa keramiky, tvorba jednoduchých výrobků k různým příležitostem.

Klávesy I

PO 13:00-14:00

Věk 6-18

800 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Keyboard, česky klávesy, jsou hudební nástroj, který je klavíru sice podobný, ale na rozdíl od něj elektronický a váhově lehčí. Výuka na keyboard má v DDM svoji tradici a mezi dětmi je velmi oblíbená. Naši účastníci se učí poznávat noty a hudební značky, ale především se zaměřují na hru písní. Kroužek je pro začátečníky i pokročilé. Přednostně jsou přijímány děti, které kroužek navštěvovaly v předchozím roce.

Klávesy II

ČT 15:15-16:15

Věk 6-18

800 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Keyboard, česky klávesy, jsou hudební nástroj, který je klavíru sice podobný, ale na rozdíl od něj elektronický a váhově lehčí. Výuka na keyboard má v DDM svoji tradici a mezi dětmi je velmi oblíbená. Naši účastníci se učí poznávat noty a hudební značky, ale především se zaměřují na hru písní. Kroužek je pro začátečníky i pokročilé. Přednostně jsou přijímány děti, které kroužek navštěvovaly v předchozím roce.

Koumáci

ST 15:45-16:45

Věk 9-15

900 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Pro zvídavé kluky a holky. Během roku budeme stavět dle vlastní fantazie funkční modely z různých materiálů (např. auto na vzduchový pohon, katapult, vodní mlýnek atd.), prozkoumáme, jak fungují a užijeme si s nimi spoustu zábavy. Také budeme dělat jednoduché pokusy z materiály, které najdete i doma, zjistíme, jak se sestavují jednoduché elektrické obvody, a podíváme se, jak vypadá uvnitř počítač nebo mobil.

Kouzelná flétna

ST 14:30-15:30

Věk 7-15

800 Kč / rok

Kaplice

Poslední místo!

Pro děti, které na flétnu hrají 2 a více let. Během roku si rozšíříme dosavadní znalosti a dovednosti hrou více i méně známých písní (jednohlasých i vícehlasých) s doprovodem dalších hudebních nástrojů (klávesy, kytara, orffovy nástroje apod.). Pokročilí hráči si mohou vyzkoušet hru na altovou flétnu. Zúčastníme se několika vystoupení pro veřejnost.

Kynologie pro děti

PO 17:00-19:00

Věk 8-15

1 400 Kč / rok

Kaplice

Volno

Pro děti všech věkových kategorií s vlastním psem. v případě hezkého počasí bude kroužek probíhat venku, pod záštitou Český kynologický svaz ZKO Kaplice – U hřiště – 793

Kytary pro mírně pokročilé

PO 16:00-17:00

Věk 6-15

800 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Kroužek je zaměřen na výuku akordů, hraní písniček a rozvoj rytmického cítění, který je pro správné kytaristy nepostradatelný. Určeno pro děti, které již ovládají základy hry na kytaru.

Máček I. Benešov n. Černou

PO 00:01-00:02

Věk 7-11

1 000 Kč / rok

Kaplice

Poslední 3 místa

Základní techniky práce s hlínou a zdobení keramiky + hravé výtvarničení. Seznámení s různými výtvarnými technikami.

Máček II. Benešov n. Černou

ST 14:00-15:00

Věk 5-7

1 000 Kč / rok

Kaplice

Poslední 4 místa

Základní techniky práce s hlínou a zdobení keramiky + hravé výtvarničení. Seznámení s různými výtvarnými technikami.

Masterchef Kaplice

ČT 14:15-15:15

Věk 6-10

1 600 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Naučíme vařit naše nejmenší snadné a chuťově lahodné dobroty!

Mažoretky junior., kadetky II.

PO 17:45-18:45

Věk 6-15

1 100 Kč / rok

Kaplice

Volno

Mažoretky jsou propojením sportu s tancem a děvčata se zde naučí vnímat rytmus hudby, správné držení těla a koordinaci pochodu s činností ruky. Dále si osvojí techniku pochodování a různé cviky s mažoretkovou hůlkou (točení v levé i v pravé ruce, vyhazování hůlky do vzduchu, přehozy, aj.). Kroužek je podmíněn koupí mažoretkové hůlky v hodnotě cca 300Kč, která holčičkám zůstává

Mažoretky kadetky I.

PO 16:45-17:45

Věk 3-5

1 100 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Mažoretky jsou propojením sportu s tancem a děvčata se zde naučí vnímat rytmus hudby, správné držení těla a koordinaci pochodu s činností ruky. Dále si osvojí techniku pochodování a různé cviky s mažoretkovou hůlkou (točení v levé i v pravé ruce, vyhazování hůlky do vzduchu, přehozy, aj.). Kroužek je podmíněn koupí mažoretkové hůlky v hodnotě cca 300Kč, která holčičkám zůstává

Mladý modelář Dolní Dvořiště

ÚT 13:45-14:45

Věk 6-15

900 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Děti se budou učit pracovat s nůžkami, nožíkem a lepidlem. Začneme jednoduchými papírovými modely, od nichž se postupně propracujeme ke složitějším. Zručnější modeláři si vyzkouší lepení jednoduchých plastikových modelů (plastové modely je nutné zakoupit - nejsou součástí vybavení na kroužek)

Modelová tvorba

ST 16:00-17:00

Věk 11-15

1 400 Kč / rok

Kaplice

Poslední 4 místa

Tvorba šatové kolekce (letní, večerní apod.) od „A“ do „Z“. Šaty si sami načrtneme a model vypracujeme. Pojď si zkusit práci návrháře i s přehlídkou

Moderní gymnastika

PO 16:00-17:00

Věk 12-18

1 100 Kč / rok

Kaplice

Poslední 3 místa

Moderní gymnastika kombinuje prvky gymnastiky, divadelního tance, baletu a akrobacie. Cvičí se s náčiním (švihadlo, stuha, kužele, obruč, míč) i bez náčiní. V roce 1984 se stala olympijským sportem. Podmiňován a podporován Jihočeským krajským atletickým svazem.

Parádnice

ČT 15:00-16:00

Věk 6-12

1 400 Kč / rok

Kaplice

Poslední 2 místa

Tvorba vlastních čelenek, broží nebo sponek pomocí korálků a stuh. Budeme tvořit různé ozdoby, kytičky do vlasů, na šaty, na kabelky apod.

Po stopách záhad

ÚT 16:30-17:30

Věk 7-14

1 000 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Jižní Čechy jsou krásné a mnohdy skrývají spoustu tajemství a záhad. Budeme se po nich vydávat, a to dvojím způsobem: 1x za měsíc bude celodenní výlet na tajuplná místa a úterní odpoledne věnujeme povídání si o těchto místech a čtením legend a pověstí.

Pohybový kroužek pro nejmenší

ST 16:30-17:30

Věk 4-6

1 000 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Sportovní, pohybové a míčové hry, základy gymnastiky, atletiky a překážkové dráhy. Rozvíjení všestranného pohybu, orientaci v prostoru a rozvíjení koordinovaného pohybu. Díky těmto základům se bude dítě lépe adaptovat v ostatních sportovních kroužcích.

Pohybový kroužek pro nejmenší II.

ÚT 15:15-16:15

Věk 3-4

1 000 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Sportovní, pohybové a míčové hry, základy gymnastiky, atletiky a překážkové dráhy. Rozvíjení všestranného pohybu, orientaci v prostoru a rozvíjení koordinovaného pohybu. Díky těmto základům se bude dítě lépe adaptovat v ostatních sportovních kroužcích.

První krůčky s kytarou

PO 15:00-16:00

Věk 6-10

800 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Hra na kytaru dětem pomůže vybudovat si vstah k hudbě, bude rozvíjet jejich talent a kreativitu. V kroužku se děti seznámí s hudebním nástrojem a základními pravidly při hře. Součástí výuky jsou i základy hudební teorie. Kroužek je určen pro úplné začátečníky.

Rybáři

ČT 16:00-17:00

Věk 7-18

800 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

V kroužku se děti učí rozpoznat běžné druhy ryb, získávají kladný vztah k životnímu prostředí, seznamují se se zákonitostmi rybolovu a dokáží sami sestavit udici a dbát o její základní údržbu. V průběhu roku se děti mohou zúčastnit i několika soutěží.

S flétničkou za písničkou

ST 13:00-14:00

Věk 6-10

800 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Pro děti, které na flétničku ještě nikdy nehrály. Kroužek je zaměřen na získání a rozvoj základních hudebních znalostí a dovedností, které jsou potřebné ke zvládnutí hry jednoduchých písniček na zobcovou flétnu. Je určen dětem od 5 do 8 let. Hrát budeme podle not Hrátky s flétnou od Ivety Hlavaté. Zúčastníme se několika vystoupení pro veřejnost.

Současný tanec

ÚT 13:00-14:00

Věk 6-8

1 100 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

V lekcích pro začátečníky a mírně pokročilé se zaměřujeme na rozvoj tanečníka prostřednictvím psychomotorických a tanečně-pohybových her se zaměřením na kreativní vyjádření, dále se zaměřujeme na techniku současného tance. Okrajově se dotýkáme pohybového divadla, techniky moderního tance, scénického tance.

Sportík Rožmitál na Šumavě

ČT 00:01-00:02

Věk 6-11

700 Kč / rok

Kaplice

Volno

Všeobecný rozvoj pohybu a her.

Sportovní hry

PO 15:00-16:00

Věk 6-12

1 100 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Průpravné hry, pohybové hry, hry s míčem, netradiční sporty.

Šachy

PO 14:30-15:30

Věk 8-18

800 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

V kroužku si děti osvojují základní herní taktiky a dokáží je využívat při hře. Učí se trpělivosti a schopnosti předvídat soupeřův tah a dle úrovně umí zvládat jednoduché i složitější herní situace. Děti v kroužku jsou různého věku a úrovní. Kombinace hráčů začátečník x pokročilý zvyšuje úroveň začátečníků rychlejším tempem.

T.S Storm Dancers Č.K.

ČT 16:00-17:00

Věk 7-10

2 500 Kč / rok

Kaplice

Poslední 4 místa

Taneční styl STREET DANCE

T.S Storm Dancers Č.K. II.

ČT 17:00-18:00

Věk 11-15

2 500 Kč / rok

Kaplice

Poslední 3 místa

Taneční styl STREET DANCE.

Taneční pohybová průprava

ST 14:00-15:00

Věk 8-10

1 100 Kč / rok

Kaplice

Poslední 4 místa

Taneční kroužek je určen pro děti od 8 do 10 let. Tancuje se v rytmu moderní hudby. Děti se učí hudebně pohybovým aktivitám a jednoduchým tanečním sestavám. Tanec rozvíjí smysl pro rytmické cítění, pohybové dovednosti a prostorovou orientaci. Děti v lekci vedeme k dalšímu rozvoji jejich pohybových schopností, ovšem vždy v návaznosti na individuální rozvoj osobnosti dítěte. Děti se setkají se složitějšími rytmy. Na řadu přichází i příběhy, které využívají schopnosti dětské představivosti.

Tvořivé ruce

ÚT 14:00-15:00

Věk 10-15

1 300 Kč / rok

Kaplice

Poslední 2 místa

Práce s různým druhem materiálu – modurit, papír, textil. Kreativní práce všemožného charakteru – i to, co na první pohled vypadá jako odpad (např. obal), se dá použít pro krásné výrobky. Pro děti, co už leccos umí.

Tvořivé ruce Dolní Dvořiště

PO 15:05-16:05

Věk 7-15

1 100 Kč / rok

Kaplice

Poslední 3 místa

Práce s různým druhem materiálu – modurit, papír, textil. Kreativní práce všemožného charakteru – i to, co na první pohled vypadá jako odpad (např. obal), se dá použít pro krásné výrobky. Vše formou pro menší a zároveň i větší děti..

Tvořivé ručičky

ÚT 12:45-13:45

Věk 4-6

1 300 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Práce s různým druhem materiálu – modurit, papír, textil. Kreativní práce všemožného charakteru – i to, co na první pohled vypadá jako odpad (např. obal), se dá použít pro krásné výrobky. Vše v jednoduché formě – pro menší děti.

Ukulele pro začátečníky

ST 15:00-16:00

Věk 9-15

800 Kč / rok

Kaplice

Poslední 4 místa

Ukulele je trendem posledních několika let. Proč? Hlavně proto, že je to zábavný a jednoduchý a tedy často první nástroj, který si můžete vzít kamkoliv s sebou. Hru na něj vy i vaše děti ovládnou v našem novém kroužku hravě!!!

Veselé pískání Malonty

PO 14:30-15:30

Věk 5-6

700 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Naučíme se základy hry na flétnu, budeme procvičovat dechová cvičení a kouzlit s notičkami a notovou osnovou. Postupně se naučíme 5 základních tónů, díky kterým si zahrajeme řadu pěkných písniček. Kroužek je určen předškolním dětem z MŠ Malonty.

Základní gymnastika přípravka Dark Fox

PO 13:00-14:00

Věk 6-9

900 Kč / rok

Kaplice

Poslední místo!

Gymnastika je soubor tělesných cvičení, jehož cílem je všestranný rozvoj lidského těla a udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti. V užším slova smyslu se termín gymnastika používá pro označení sportovních disciplín, jejichž společným znakem je důraz na čistotu provedení silově či koordinačně náročných tělesných prvků.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.