Kroužky 2021/2022

Počet nalezených kroužků: 62

Anglická konverzace s Landis Lee

PO 16:00-17:00

Věk 11-18

1 000 Kč / rok

Kaplice

Volno

Chceš se zbavit strachu z konverzace v angličtině, porozumět mluvenému projevu, naučit se správné výslovnosti,zlepšit své konverzační schopnosti a naučit se jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny? Máš jedinečnou šanci. Není lepší způsob, než komunikace s rodilou mluvčí. Lektorka Landis Lee pochází z USA, studovala v New Yorku a anglický jazyk učí děti z různých zemí po celém světě.

Anglický jazyk dosp. II

ST 17:00-18:00

Věk 18-99

1 600 Kč / rok

Kaplice

Poslední 3 místa

Účastníci kroužku si osvojí základní slovní zásobu jazyka, základní gramatické jevy, pomocí tematických okruhů zvládnou jednoduché fráze, rozumí jim a umí odpovědět. Ve výuce je kladen velký důraz na praktickou konverzaci využitelnou v každodenním životě. Cílem kroužku je odbourat strach z komunikování v jiném než v mateřském jazyce.

Anglický jazyk pro děti

ÚT 15:30-16:30

Věk 6-18

900 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

V kroužku si začátečníci osvojí základní slovní zásobu jazyka a pomocí tematických okruhů zvládnou jednoduché fráze. Pokročilí si budou dále rozšiřovat dosavadní znalosti. Cílem kroužku je odbourat strach z komunikace v jiném než mateřském jazyce.

Atletika A

ČT 16:00-17:00

Věk 7-15

850 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

V ZÚ Atletika se děti procvičí v různých atletických disciplínách. Zúčastní se soutěží a především protáhnou celé tělo. Kroužek zařazen v Českém atletickém svazu. Trenérka : Z. Sípalová

Atletika B

ČT 17:00-18:00

Věk 7-15

850 Kč / rok

Kaplice

Přijímáme náhradníky

V ZÚ Atletika se děti procvičí v různých atletických disciplínách. Zúčastní se soutěží a především protáhnou celé tělo. Kroužek zařazen v Českém Atletickém svazu Trenérka : L. Křížková

Box

PÁ 15:00-16:00

Věk 18-99

950 Kč / rok

Kaplice

Poslední 4 místa

Kroužek bude zaměřen na zvýšení fyzické výkonnosti, nácvik základů boxerské techniky i taktiky a na rozvíjení obratnosti a postřehu. Je nutné mít vlastní vybavení (rukavice, bandáže, chrániče)

Čtenářský klub

ČT 12:30-14:30

Věk 6-15

Kaplice

Poslední místo!

Čtenářská průprava, grafomotorická cvičení, výslovnost, skupinová diskuse o přečtených knihách. Formou volnočasové aktivity vede děti k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se pak také promítají i do povinné složky vzdělávání. Klub je financován za podpory projektu ŠABLONY II. Kroužek do pololetí – 31. leden 2022.

Dětská taneční a pohybová průprava

ST 13:00-14:00

Věk 6-7

950 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Dětská taneční průprava rozvíjí dětskou fantazii a kreativitu, smysl pro rytmus, prostor, komunikaci a sociální cítění ve skupině. Zároveň připravují tělo na další, nejen taneční přirozený rozvoj. Dívky získají pochodové a taneční dovednosti. v ceně je zahrnuto lektor, hala a cvičební pomůcky.

Digitální fotografie

ST 15:30-16:30

Věk 10-15

1 500 Kč / rok

Kaplice

Poslední 3 místa

Pojďme se podívat na svět kreativním okem a ukažme přes naše fotky, jak ho vidíme my! Na kroužku se seznámíme se zásadami digitální fotografie, vlivem kontrastu, hloubky ostrosti, množstvím objektů a dalších vjemů na výslednou kompozici. Zkusíme focení přírody, pokusíme se zachytit pohyb, nejmenší detaily i zvláštnosti tvarů. Nejlepší fotografie společně upravíme, vytiskneme a na vernisáži je společně veřejnosti představíme. Nutné vybavení na kroužek: digitální fotoaparát / mobil.

Dopolední keramická dílna dosp.

ÚT 09:00-11:00

Věk 15-99

3 000 Kč / rok

Kaplice

Poslední 2 místa

Dopolední keramická dílna, kde můžete samostatně tvořit na libovolné téma a využít možnosti naučit se pracovat s keramickou hlínou, glazurami, engobami, sádrovými formami apod. V hodinách kroužku bude ponechán prostor převážně pro realizaci vlastních nápadů, vhodná témata budou pouze nabízena.

Flétničky Dolní Dvořiště

ÚT 12:30-13:30

Věk 6-10

600 Kč / rok

Kaplice

Poslední 4 místa

Flétna je jedním z nejstarších dechových nástrojů a již po krátké době lze zahrát řadu jednoduchých písniček. Seznamte se se základy hry hravou formou. V průběhu roku se naučíme lidové písně, koledy a spoustu dalších písniček. Kroužek je určen dětem ze ZŠ Dolní Dvořiště.

Flétničky pro pokročilé

ÚT 14:30-15:30

Věk 7-15

700 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Pro děti, které již základy na hry na flétnu mají a chtěly by se ve hře dále zdokonalovat. Součástí výuky jsou i základy hudební teorie.

Flétničky pro začatečníky

ST 13:00-14:00

Věk 5-10

700 Kč / rok

Kaplice

Poslední 2 místa

V kroužku se děti seznámí s hudebním nástrojem a s péčí o něj a osvojí si základní návyky při hře - správné držení nástroje i celého těla při hře, správné dýchání a tvorba tónu. Součástí výuky jsou i základy hudební teorie (notová osnova, houslový klíč, noty a pomlky různých rytmických hodnot). V průběhu roku se děti připravují na různá vystoupení.

Flétničky v Malontech

PO 14:30-15:30

Věk 5-10

600 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Flétna je jedním z nejstarších dechových nástrojů a již po krátké době lze zahrát řadu jednoduchých písniček. Seznamte se se základy hry hravou formou. V průběhu roku se naučíme lidové písně, koledy a spoustu dalších písniček. Kroužek je určen dětem z MŠ Malonty.

Florbal mladší žáci

ST 16:00-17:30

Věk 11-15

1 100 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Florbal je ideální všestranná sportovní aktivita pro kluky i holky, při které klademe důraz na sportování pro zdraví, přátelský a správně soutěživý kolektiv. Na kroužku se věnujeme nejen florbalu, ale i obecné sportovní přípravě, rozvoji dovedností, fyzické přípravě.

Florbal přípravka

ST 16:00-17:30

Věk 6-10

1 100 Kč / rok

Kaplice

Přijímáme náhradníky

Přijímáme chlapce i děvčata, kteří mají o tento sport vážný zájem. Naučí se techniku hry, zvýší si fyzickou kondici, naučí se strečink. Základy a zdokonalování florbalové techniky, hra, zápasy.

Gymnastika přípravka

PO 14:00-15:00

Věk 6-8

1 100 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Cílem je zvýšení všeobecné tělesné kondice, celkové zdatnosti, zlepšení držení těla, konceptu postavy apod. se zaměřením na upevňování zdraví a rozvoj síly.

Gymnastika přípravka II.

ÚT 13:00-14:00

Věk 6-10

1 100 Kč / rok

Kaplice

Poslední 4 místa

Cheerleaders, jinak také česky roztleskávačky. V cheerleadingu se používají různé prvky: specifické pohyby rukou, skoky, výkopy, akrobacie, pokřiky a pyramidy.

Cheerleaders – skupina B

ÚT 14:00-15:30

Věk 8-14

900 Kč / rok

Kaplice

Poslední 3 místa

Pro zajímavost i v ČR již existují smíšené týmy. Cheerleading (anglicky cheer, leading = povzbuzování, vedení) je sportovní odvětví, které původně vzniklo jako způsob skupinového povzbuzování se složitou choreografií. Cheerleading je uznávaným sportem téměř po celém světě.

Jóga pro dospělé pokročilé

ČT 18:00-20:00

Věk 18-99

1 700 Kč / rok

Kaplice

Poslední 3 místa

Jógovými pozicemi se naučíte správnému dýchání, zdravému držení těla, rozvoji jemné motoriky, celkovému uvolnění těla i mysli. Pravidelným cvičením předejdete bolesti zad, kloubů, svalovému ztuhnutí. Kroužek je určen pro dospělé účastníky.

Jóga pro dospělé začátečníci

ÚT 18:00-20:00

Věk 18-99

1 100 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Jógovými pozicemi se naučíte správnému dýchání, zdravému držení těla, rozvoji jemné motoriky, celkovému uvolnění těla i mysli. Pravidelným cvičením předejdete bolesti zad, kloubů, svalovému ztuhnutí. Kroužek je určen pro dospělé účastníky.

Jógahrátky

PO 13:00-14:00

Věk 6-9

750 Kč / rok

Kaplice

Poslední 2 místa

Relaxační kroužek je místem, kde si každá dětská duše najde svůj vnitřní klid a odloží své každodenní starosti. Provázet nás budou dechová a relaxační cvičení, povídání a vzájemné naslouchání, protažení namáhaných částí těla pomocí jógy a pohybových her. Budeme tvořit a rozvíjet dětskou fantazii. Nebude chybět ani relaxační hudba a cvičení, která nás nabijí energií do dalších dnů.

Judo skupina 1 (pokročilí)

ÚT 17:00-19:00, ČT 18:00-20:00

Věk 6-15

1 400 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Kroužek Judo podporuje všeobecný fyzický rozvoj, kde se harmonicky doplňuje složka fyzická a výchovná. Judo je olympijský sport od roku 1964 s tradicí sahající do konce 19. století. Patří mezi nejrozšířenější bojové sporty na světě. Děti se učí vzájemnému respektu, sebeovládání, bojovnosti, trpělivosti, úctě k soupeři, umění přijmout prohru a umění vítězit. Kroužek určen pro mládež, které ovládají Judo již nejméně jeden rok a více.

Judo skupina 1 (pokročilí)

ČT 18:00-20:00

Věk 6-15

Kaplice

Obsazeno

Kroužek Judo podporuje všeobecný fyzický rozvoj, kde se harmonicky doplňuje složka fyzická a výchovná. Judo je olympijský sport od roku 1964 s tradicí sahající do konce 19. století. Patří mezi nejrozšířenější bojové sporty na světě. Děti se učí vzájemnému respektu, sebeovládání, bojovnosti, trpělivosti, úctě k soupeři, umění přijmout prohru a umění vítězit. Kroužek určen pro mládež, které ovládají Judo již nejméně jeden rok a více.

Judo skupina 2

ÚT 17:00-19:00

Věk 6-14

700 Kč / rok

Kaplice

Poslední 3 místa

Kroužek Judo podporuje všeobecný fyzický rozvoj, kde se harmonicky doplňuje složka fyzická a výchovná. Judo je olympijský sport od roku 1964 s tradicí sahající do konce 19. století. Patří mezi nejrozšířenější bojové sporty na světě. Děti se učí vzájemnému respektu, sebeovládání, bojovnosti, trpělivosti, úctě k soupeři, umění přijmout prohru a umění vítězit. Kroužek určen pro mládež, které ovládají Judo již nejméně jeden rok a více.

Kalanetika

ČT 16:30-17:30

Věk 18-99

1 000 Kč / rok

Kaplice

Poslední 4 místa

Kalanetika je vhodná pro všechny věkové kategorie a výsledky můžete očekávat už po půlhodině denně. Cílem kalanetiky je zaměřit se na práci svalů a uvědomit si jejich správné zapojení. Tím, že jsou cviky pomalejší, jsou i snadno kontrolovatelné. Ačkoli může působit cvičení nenáročně, věřte, že druhý den budete vědět o každém svalu na těle.

Keramika - pokročilí

PO 15:00-16:30

Věk 10-18

1 400 Kč / rok

Kaplice

Poslední 4 místa

Navazující blok Keramika pro začátečníky, prohlubování získaných zkušeností, rozvoj dovednosti při vlastní tvorbě z hlíny, indiv. točení na kruhu.

Keramika - začátečníci

PO 13:30-15:00

Věk 6-9

1 400 Kč / rok

Kaplice

Poslední 2 místa

Základní techniky práce s hlínou a zdobení keramiky.

Keramika pro děti Dolní Dvořiště I.

ÚT 16:10-17:10

Věk 6-11

1 200 Kč / rok

Kaplice

Poslední 3 místa

Základní techniky práce s hlínou a zdobení keramiky. Hodiny kroužku budou tematicky zaměřené, ale bude ponechán i prostor pro vlastní tvorbu.

Keramika pro děti Dolní Dvořiště II.

ČT 13:30-14:30

Věk 6-11

1 200 Kč / rok

Kaplice

Poslední 2 místa

Základní techniky práce s hlínou a zdobení keramiky. Hodiny kroužku budou tematicky zaměřené, ale bude ponechán i prostor pro vlastní tvorbu.

Keramika pro děti Dolní Dvořiště III.

ČT 14:30-15:30

Věk 6-11

1 200 Kč / rok

Kaplice

Poslední 2 místa

Základní techniky práce s hlínou a zdobení keramiky. Hodiny kroužku budou tematicky zaměřené, ale bude ponechán i prostor pro vlastní tvorbu.

Keramika pro dosp.Ben. n Černou

PÁ 17:00-19:00

Věk 15-99

1 800 Kč / rok

Kaplice

Poslední 2 místa

Tvoření z hlíny dle vlastních návrhů,základy točení na kruhu, následné barvení výrobků. Jednou za 14 dní od 17 -19 hod v keramické dílně v Benešově nad Černou.

Klávesy I

PO 12:30-13:30

Věk 6-18

700 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Začátečníci se seznámí s hudebním nástrojem a s péčí o něj a se základy správného sezení a postavení prstů při hře. Velký důraz je kladen na prstoklad. Dítě po krátké době zvládne zahrát jednoduchou písničku s akordickým doprovodem. Pokročilí rozšiřují své dosavadní zkušenosti a dovednosti hrou obtížnějších skladeb. Součástí výuky jsou i základy hudební teorie (notová osnova, houslový klíč, noty a pomlky různých rytmických hodnot, akordy). V průběhu roku se děti připravují na různá vystoupení. Přednostně bereme žáky, kteří navštěvovali kroužek loňský rok. Více informací vám rádi poskytneme v kanceláři DDM nebo na tel. 734 128 548. Termín kroužku se může změnit.

Klávesy II

ST 14:30-15:30

Věk 6-18

700 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Začátečníci se seznámí s hudebním nástrojem a s péčí o něj a se základy správného sezení a postavení prstů při hře. Velký důraz je kladen na prstoklad. Dítě po krátké době zvládne zahrát jednoduchou písničku s akordickým doprovodem. Pokročilí rozšiřují své dosavadní zkušenosti a dovednosti hrou obtížnějších skladeb. Součástí výuky jsou i základy hudební teorie (notová osnova, houslový klíč, noty a pomlky různých rytmických hodnot, akordy). V průběhu roku se děti připravují na různá vystoupení. Přednostně bereme žáky, kteří navštěvovali kroužek loňský rok. Více informací vám rádi poskytneme v kanceláři DDM nebo na tel. 734 128 548. Termín kroužku se může změnit.

Klávesy III

ČT 14:30-15:30

Věk 6-18

700 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Začátečníci se seznámí s hudebním nástrojem a s péčí o něj a se základy správného sezení a postavení prstů při hře. Velký důraz je kladen na prstoklad. Dítě po krátké době zvládne zahrát jednoduchou písničku s akordickým doprovodem. Pokročilí rozšiřují své dosavadní zkušenosti a dovednosti hrou obtížnějších skladeb. Součástí výuky jsou i základy hudební teorie (notová osnova, houslový klíč, noty a pomlky různých rytmických hodnot, akordy). V průběhu roku se děti připravují na různá vystoupení. Přednostně bereme žáky, kteří navštěvovali kroužek loňský rok. Více informací vám rádi poskytneme v kanceláři DDM nebo na tel. 734 128 548. Termín kroužku se může změnit.

Klub zábavné logiky a deskových her

PO 12:30-14:00

Věk 6-15

Kaplice

Obsazeno

Spousta zábavy s různými typy deskových her – známých i neznámých. Na děti nečekají pouze hry, ve kterých soupeří proti sobě, ale i takové, u kterých spolu musí spolupracovat a domlouvat se, logicky přemýšlet a uvažovat. Nabídněte dětem kroužek, ve kterém poznají, že existují kolikrát dobré a zábavnější hry než na počítači a hlavně s lepší atmosférou ve společnosti kamarádů. Termín kroužku může být změněn Klub je financován za podpory projektu ŠABLONY II. Kroužek do pololetí – 31. leden 2022.

Kreativní dílna

ČT 16:00-17:30

Věk 6-12

1 200 Kč / rok

Kaplice

Poslední 2 místa

Poznáme různé rukodělné a výtvarné techniky. Používáme různé materiály: korálky, sklo, papír, různé přírodniny, drát, hlínu, pastelky, vodovky apod.. Výrobky budou k výzdobě, jako dárek i módní doplněk.

Kytary pro mírně pokročilé

ČT 15:00-16:00

Věk 6-18

700 Kč / rok

Kaplice

Poslední místo!

Kroužek je zaměřen na výuku akordů, hraní písniček a rozvoj rytmického cítění, který je pro správné kytaristy nepostradatelný. Určeno pro děti, které již ovládají základy hry na kytaru.

Máček I.

PO 13:30-15:00

Věk 6-11

950 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Základní techniky práce s hlínou a zdobení keramiky + hravé výtvarničení. Jednou za 14 dní od 13,30 – 15,00 hod. v keramické dílně v Benešově nad Černou

Mažoretky Juniorky

PO 17:30-18:30

Věk 10-15

1 100 Kč / rok

Kaplice

Volno

Kroužek je zaměřen na správné držení těla, pochod do rytmu a náročnější práci s hůlkou. Dívky získají pochodové a taneční dovednosti, koordinaci pohybu s hudbou. v ceně je zahrnuto lektor, hala a cvičební pomůcky.

Mažoretky Kadetky

PO 16:30-17:30

Věk 5-10

1 100 Kč / rok

Kaplice

Poslední místo!

Kroužek je zaměřen na správné držení těla, pochod do rytmu a základní práci s hůlkou. Dívky získají pochodové a taneční dovednosti. v ceně je zahrnuto lektor, hala a cvičební pomůcky.

Mladí talenti

ÚT 15:00-17:00

Věk 6-15

1 000 Kč / rok

Kaplice

Poslední 2 místa

V kroužku děti proniknou do světa dramatické výchovy. Čeká je nácvik divadelního představení, díky kterému se dostanou do úplně jiného prostředí a budou někým jiným. Sami si vytvoří kostýmy a kulisy. V průběhu roku vystoupíme na několika akcích.

Mladý zdravotník ČČK

PO 15:00-16:00

Věk 7-15

900 Kč / rok

Kaplice

Poslední místo!

Učíme se zdravovědu zdravou formou

Moderní gymnastika

PO 16:00-17:00

Věk 12-18

1 100 Kč / rok

Kaplice

Poslední místo!

Moderní gymnastika kombinuje prvky gymnastiky, divadelního tance, baletu a akrobacie. Cvičí se s náčiním (švihadlo, stuha, kužele, obruč, míč) i bez náčiní. V roce 1984 se stala olympijským sportem. Podmiňován a podporován Jihočeským krajským atletickým svazem.

Moderní výrazový tanec

ST 15:00-16:30

Věk 11-15

950 Kč / rok

Kaplice

Poslední 3 místa

Kroužek moderního tance je určen všem, kdo miluje rychlé rytmy, moderní písničky, akční tempo. Užijeme si legraci a radost z čistého pohybu a hudby.

Odpolední pečení

PO 15:00-16:30

Věk 6-11

1 500 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Baví vás vařit a mlsat zároveň? Náplní kroužku pečení je osvojit si základy pečení, naučit se samostatně pracovat s recepty a používat je v praxi. Děti se seznámí s přípravou jednoduchých pečených moučníků i nepečených sladkostí, zdobením dortů, řezů nebo cukroví. Náplň kroužku bude odpovídat věkové skladbě.

Our place

ČT 15:00-16:30

Věk 8-10

1 500 Kč / rok

Kaplice

Poslední 3 místa

Taneční kroužek je určen pro děti od 8 do 10 let. Tancuje se v rytmu moderní hudby, hip hop, street dance, aerobik. Děti se učí hudebně pohybovým aktivitám a jednoduchým tanečním sestavám. Ve spolupráci s taneční skupinou STORM Český Krumlov (Alena Brožová).

Pohybový kroužek pro nejmenší I.

ST 16:00-17:00

Věk 4-6

750 Kč / rok

Kaplice

Přijímáme náhradníky

Sportovní kroužek pro nejmenší děti, rozvíjení motoriky a pohybového aparátu, sportovní aktivity formou hry.

Pohybový kroužek pro nejmenší II.

ST 17:00-18:00

Věk 4-6

750 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Sportovní kroužek pro nejmenší děti, rozvíjení motoriky a pohybového aparátu, sportovní aktivity formou hry.

První krůčky s kytarou

ČT 14:00-15:00

Věk 6-10

700 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Hra na kytaru dětem pomůže vybudovat si vstah k hudbě, bude rozvíjet jejich talent a kreativitu. V kroužku se děti seznámí s hudebním nástrojem a základními pravidly při hře. Součástí výuky jsou i základy hudební teorie. Kroužek je určen pro úplné začátečníky.

Rybáři

ČT 16:00-18:00

Věk 7-18

600 Kč / rok

Kaplice

Poslední místo!

V kroužku se děti učí rozpoznat běžné druhy ryb, získávají kladný vztah k životnímu prostředí, seznamují se se zákonitostmi rybolovu a dokáží sami sestavit udici a dbát o její základní údržbu. V průběhu roku se děti mohou zúčastnit i několika soutěží.

Sportovní hry

PO 15:00-16:00

Věk 6-12

950 Kč / rok

Kaplice

Přijímáme náhradníky

Na začátek zařazujeme běžecké hry, aby se děti rozpohybovaly a zahřály, potom většinou soutěží ve dvojicích, nebo družstvech v různých disciplínách, nacvičují práci s míčem, nebo hokejkou a v další části hodiny hrají své oblíbené hry. Běžecké hry - různé druhy honiček: Mrazík, Rybičky a rybáři, Čertík, Vlk a lištičky,.... - soutěže v běhu, překážková dráha, slalomová dráha,... Míčové hry - nácvik házené, vybíjená, driblování, hod na cíl, hod na koš, fotbal,....

Šachy

ÚT 14:30-16:00

Věk 8-18

600 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

V kroužku si děti osvojují základní herní taktiky a dokáží je využívat při hře. Učí se trpělivosti a schopnosti předvídat soupeřův tah a dle úrovně umí zvládat jednoduché i složitější herní situace. Děti v kroužku jsou různého věku a úrovní. Kombinace hráčů začátečník x pokročilý zvyšuje úroveň začátečníků rychlejším tempem.

Šikovné prstíky I. (Myšky)

ÚT 13:30-14:30

Věk 4-6

1 000 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Výtvarka pro malé šikulky hravou formou. Malováním, stříháním, lepením a skládáním si děti procvičí jemnou motoriku, pozornost, naučí se vnímat svět kolem sebe a dávat najevo své myšlenky. Pomocí výtvarné tvořivosti budou rozvíjet svou fantazií, která zde poslouží k vytvoření něčeho originálního a nového. Při práci na společném díle potrénují komunikaci i to, že se o barvy musí podělit.

Šikovné prstíky II.(Kuřátka)

ÚT 14:30-15:30

Věk 4-6

1 000 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Výtvarka pro malé šikulky hravou formou. Výtvarné tvoření pro hravé děti, u kterých chcete dále rozvíjet přirozenou fantazii, tvořivost, výtvarné cítění a jemnou motoriku...

Španělský jazyk pro začátečníky dospělí

ÚT 16:30-17:30

Věk 18-99

1 600 Kč / rok

Kaplice

Poslední 3 místa

Začátečníci si osvojí základní slovní zásobu, gramatiku a fráze. Procvičování formou dialogu. Výuka je zaměřena na využití španělštiny v běžných situacích, které člověk využije na cestách. Lektor žil a studoval 5 let ve Španělsku.

Taneční pohybová průprava

ST 14:00-15:00

Věk 8-10

950 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Taneční kroužek je určen pro děti od 8 do 10 let. Tancuje se v rytmu moderní hudby. Děti se učí hudebně pohybovým aktivitám a jednoduchým tanečním sestavám. Tanec rozvíjí smysl pro rytmické cítění, pohybové dovednosti a prostorovou orientaci. Tanec přispívá nejen k fyzickému, ale i psychickému rozvoji osobnosti, získání správného držení těla a kultivovanou formu pohybu. Dívky získají pochodové a taneční dovednosti. v ceně je zahrnuto lektor, hala a cvičební pomůcky.

Ukulele pro začátečníky

ČT 16:00-17:00

Věk 6-18

700 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Ukulele je trendem posledních několika let. Proč? Hlavně proto, že je to zábavný a jednoduchý a tedy často první nástroj, který si můžete vzít kamkoliv s sebou.

Výtvarná dílnička pro nejm. Malonty

ČT 14:30-15:30

Věk 4-6

1 000 Kč / rok

Kaplice

Poslední 3 místa

Cílem kroužku je děti seznámit s výtvarnou výchovou formou vlastního prožitku, vyzkoušet si základy tradičních technik i zcela nových experimentálních. Budeme dbát na správný úchop tužky/pastelky/ štětce a snažit se o rozvíjení fantazie, tvořivosti, vizuální paměti, estetického cítění i samostatnosti.

Výtvarná dílnička pro nejm. Malonty II.

ČT 14:30-15:30

Věk 4-6

1 000 Kč / rok

Kaplice

Poslední 2 místa

Cílem kroužku je děti seznámit s výtvarnou výchovou formou vlastního prožitku, vyzkoušet si základy tradičních technik i zcela nových experimentálních. Budeme dbát na správný úchop tužky/pastelky/ štětce a snažit se o rozvíjení fantazie, tvořivosti, vizuální paměti, estetického cítění i samostatnosti.

Výtvarníček

ST 13:30-15:00

Věk 6-10

1 100 Kč / rok

Kaplice

Poslední 2 místa

Kroužek je určen pro děti, které velmi rády něco malují, vyrábí a tvoří. Budeme „kouzlit“ s barvičkami (stříhat, lepit, skládat) rozvíjet fantazii, kreativní myšlení, výtvarné cítění a samostatnost.

Zábavné vaření

PO 13:30-15:00

Věk 6-10

1 500 Kč / rok

Kaplice

Obsazeno

Kroužek pro všechny děti, které rodičům rády nakukují do kuchyně, chtěly by se něco nového naučit a pak to všechno s radostí sníst. Naučíme se základní postupy při přípravě jídla, jak kombinovat chutě či prostřít stůl. Plná bříška pak budou příjemným bonusem.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.