Podpis nestačí

Je třeba podepsat smlouvu, fakturu, převzetí zboží a dodacího listu? Posíláte žádost o dotaci, podáváte daňové přiznání? To, co potřebujete nejvíc a co je nejdůležitější, to není umět psát, abyste mohli dotčené písemnosti podepsat. I negramotný většinou zvládne udělat tři křížky. Naprosto nezbytné a všezahrnující je přece razítko ! Neboli štempl, čili beran.

Zakládáte firmu?

Zakládáte již osmou firmu? Pak je pro vás nové razítkonaprosto nezbytné! Jenom si je musíte zřetelně odlišit, abyste nepoužívali u nesprávných firem ta nesprávná, patřící k firmám jiným. To je největší riziko, když vlastníte více firem a vše řídíte z jedné malé kanceláře, kde se vám na stole hromadí všechny listiny od všech firem souběžně. Chraň Bůh, abychom vás přemlouvali k uspořádání vašeho podnikání, či alespoň pracovního stolu! Dáváme jen podnět k zamyšlení, jestli naprosto jednoznačně a spolehlivě nerozlišit používaná jednotlivá… Však víte co.