MŠMT soutěže

Název datum propozice výsledky zodpovídá
Basketbal kategorie V.H -okresní zrušeno     Michaela Jurík
Florbal ZŠ kat. III.H - okrskové zrušeno     Michaela Jurík
Florbal ZŠ kat. IV.H - okrskové zrušeno     Michaela Jurík
Florbal ZŠ kat. III.H - okresní zrušeno     Michaela Jurík
Florbal ZŠ kat. III. D - okresní  zrušeno     Michaela Jurík
Florbal ZŠ kat. IV. H - okresní zrušeno     Michaela Jurík
Florbal ZŠ kat. IV. D - okresní  zrušeno     Michaela Jurík
Volejbal - kat. V., D, H - okresní  zrušeno     Michaela Jurík
Stolní tenis kat. IV., V., D, H - okresní  zrušeno     Michaela Jurík
Florbal ZŠ kat. III. H - krajské  zrušeno     Michaela Jurík
Florbal ZŠ kat. III. D - krajské  zrušeno     Michaela Jurík
Stolní tenis kat. IV. D, H - krajské  zrušeno     Michaela Jurík
Florbal SŠ kat. V. H - okresní zrušeno     Michaela Jurík
Přehazovaná kat. II. - okresní  zrušeno     Michaela Jurík
Volejbal kat. IV. H, D - okresní  zrušeno     Michaela Jurík
Basketbal kat. IV. H - okresní  zrušeno     Michaela Jurík
Basketbal kat. IV. D - okresní  zrušeno     Michaela Jurík
Florbal kat. V. - okresní  zrušeno     Michaela Jurík
Basketbal kat. IV. H - krajské  zrušeno     Michaela Jurík
Basketbal kat. IV. D - krajské  zrušeno     Michaela Jurík
Florbal kat. II. H+D - okresní  zrušeno     Michaela Jurík
Florbal kat. II. H+D - okresní  zrušeno     Michaela Jurík
Vybíjená kat. II. otevř. - okresní  zrušeno     Michaela Jurík
Vybíjená kat. II. D - okresní  zrušeno     Michaela Jurík
McDonald´s Cup kat. A - okresní  zrušeno     Michaela Jurík
McDonald´s Cup kat. B - okresní  zrušeno     Michaela Jurík
Minifotbal kat. III. H - okresní  zrušeno     Michaela Jurík
OVOV kat. III. IV. D, H - okresní  zrušeno     Michaela Jurík
Štafetový pohár kat. I., II. D, H - okresní  zrušeno     Michaela Jurík
Pohár rozhlasu III., IV. D, H - okresní  zrušeno     Michaela Jurík
Olympiáda 1. stupeň - okresní  zrušeno     Michaela Jurík
Olympiáda 2. stupeň - okresní  zrušeno     Michaela Jurík