Večerní běh Kaplicí

Večerní běh Kaplicí

Večerní běh Kaplicí

15.06.2021

Večerní běh Kaplicí je atletický běžecký závod s dlouholetou tradicí.

  V roce 2021 zorganizujeme již 54. ročník.

Je určen pro všechny věkové kategorie účastníků bez rozdílu, kteří chtějí aktivně trávit svůj volný čas a amatérsky či profesionálně si zasoutěžit. Současně jde i o společenskou a kulturní událost.

Závodu se pravidelně zúčastňují děti, žáci a studenti, ale i sportovci z celého Jihočeského kraje. Též závod navštěvují atleti z jiných krajů. Účastníci tohoto závodu se dále zapojují do sportovních zájmových útvarů a oddílů, ve kterých dosahují kvalitních výsledků
a reprezentují své organizace v rámci Jihočeského kraje i České republiky.

Večerní běh pomáhá účastníkům zařadit se do sportovního kolektivu, rozvíjí komunikaci a sociální vazby. Zároveň se účastníci učí sportovním pravidlům a fair play. Ze statistik vyplývá,
že u sportujících dětí, žáků, studentů, kteří jsou vedeni ke sportu, je velmi malá pravděpodobnost podlehnutí návykovým látkám a rizikovému chování.

Odkaz na akci zde.
 

Zpět